Для будинку
Для бізнесу

Акціонерам

Загальні збори акціонерів.

Виберіть рік

2018

Протокол річних Загальних зборів Товариства від 19.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.04.2018_дата оприлюднення 18.04.2018
Договір з членами Наглядової ради (акціонерами)
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік
Договір з членами Наглядової ради (акціонерами)
Договір з членами Наглядової ради (незалежними директорами)
Договір з членами Наглядової ради (представниками акціонерів)
Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік
Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік
Проект договору про викуп акцій Товариства на вимогу акціонера
Проект нової редакції Статуту Товариства
Проект Регламенту роботи річних загальних зборів Товариства
Фінансова звітність Товариства за 2017 рік
Повідомлення про проведення ЗЗА 19.04.2018 (дата оприлюднення 19.03.2018)

[collapse]


2016

2016 04 19 Протокол річних ЗЗА
2016-07-12_Протокол позачергових ЗЗА
2016-12-22 Протокол позачергових ЗЗА
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік
Бюлетені
Договір з членоми НР (акціонерами)
Договір викупу акцій
Договір з членами НР (незалежними директорами)
Договір з членами НР (представниками акціонерів)
Фінансова звітність Товариства за 2015 рік
Перелік питань ПЗЗА Товариства та проекти рішень до них_дата розміщення 24.06.2016
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного ПЗЗА Товариства дата оприлюднення 06.12.2016
Порядок денний річних Загальних зборів
Повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних зборів Товариства 19.04.2016
Повідомлення про проведення 19.04.2016 річних Загальних зборів Товариства
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства дата оприлюднення 06.12.2016
Повідомлення про проведення ПЗЗА 12.07.2016 дата розміщення 24.06.2015
Проект договору купівлі продажу ЦП_дата розміщення 24.06.2016
Проект регламенту роботи ПЗЗА Товариства дата оприлюднення 06.12.2016
Проект регламенту роботи ПЗЗА Товариства_дата розміщення 24.06.2016
Проект Регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства
Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства
Проекти значних правочинів
Проект №1 та №2 статуту ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

[collapse]

Повідомлення.Документи компанії.

Розкриття регулярної та особливої інформації.
Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 19.04.2019
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв – розміщено 31.01.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента оприлюднено 22.01.2019
Відомості про зміну акціонерів оприлюднення 21.01.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента оприлюднення 18.01.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства_дата опублікування 23.05.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_дата опублікування 24.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента дата оприлюднення 05.01.2018
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента дата оприлюднення 04.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 13.09.2017
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 13.09.2017
Повідомлення про укладення договору купівлі-продажу акцій 31.08.2017
Відомості про рішення емітента про припинення його філій, представництв дата оприлюднення 17.08.2017
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових осіб дата оприлюднення 01.06.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв дата оприлюднення 31.03.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 31.03.2017
Відомості про рішення емітента про утворення припинення його філій представництв дата оприлюднення 09.02.2017
Відомості про прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 27.01.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 11.01.2017
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв дата оприлюднення 09.12.2016
Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 22.11.2016
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв дата оприлюднення 14.11.2016
Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 19.10.2016
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 19.07.2016
Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість дата оприлюднення 30.06.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб дата оприлюднення 26.05.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб дата оприлюднення 21.04.2016
Спростування дата оприлюднення 12.03.2015
Зміна складу посадових осіб дата оприлюдення 12032015
2014-12-31 Відомості про зміну власників 10 відсотків акцій
2014-12-26 Відомості про зміну складу посадових осіб
2014-11-19 Відомості про зміну складу посадових осіб
2013-12-31 Відомості про зміну власників 10 відсотків акцій
2013-03-14 Відомості про зміну складу посадових осіб
2012-11-26 Відомості про зміну складу посадових осіб
2012-06-26 Відомості про зміну складу посадових осіб
2012-05-22 Відомості про зміну власників 10 відсотків акцій
2012-01-20 Відомості про зміну складу посадових осіб
2011-12-31 Відомості про зміну власників 10 відсотків акцій

[collapse]
Квартальна інформація

Квартальна інформація за 3 квартал 2017 року_дата розміщення 30.10.2017
Квартальна інформація за 2 кв. 2017 року_дата розміщення 28.07.2017.
Квартальна інформація за 1 кв. 2017 року_дата розміщення 28.04.2017
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 кватртал 2016 року_дата оприлюднення 25.10.2016
Квартальна інформація за 2 кв. 2016_дата оприлюднення 25.07.2016
Квартальна інформація за 1кв. 2016 року_дата оприлюднення 25.04.2016
Квартальна інформація за 3 кв. 2015 року_дата оприлюднення 26.10.2015
Квартальна інформація за І кв 2015 року дата оприлюднення 27.04.2015
Квартальна інформація за 2 кв. 2015 року_ дата оприлюднення 24.07.2015
Квартальна інформація за 3 кв. 2014 року
Квартальна інформація за 2 кв. 2014 року
Квартальна інформація за 1 кв. 2014 року
Квартальна інформація за 4 кв. 2013 року
Квартальна інформація за 3 кв. 2013 року
Квартальна інформація за 2 кв. 2013 року
Квартальна інформація за 1 кв. 2013 року
Квартальна інформація за 4 кв. 2012 року
Квартальна інформація за 3кв. 2012 року
Квартальна інформація за 2 кв. 2012 року
Квартальна інформація за 1 кв. 2012 року
Квартальна інформація за 4 кв. 2011 року
Квартальна інформація за 3 кв. 2011 року

[collapse]